Undervisning og faglig interaktion

Jeg kan bookes til at undervise patienter eller fagpersoner i smerterelaterede emner efter aftale.

Mulighed for faglig sparring i forhold til kommunale tilbud eller andet, hvor man ønsker faglig inspiration eller viden.

Kontakt mig gerne med ønsker og ideer til, hvad I har behov for.

Tilde Grafisk