Stress giver ofte smerter

Stress medfører en  ubalance i nervesystemet, som kan udløse eller forværre smerter.

Hyppigt er der tale om hovedpine og smerter i nakke, skuldre eller ryggen, men det kan også være mere diffuse smerter i muskler eller led.

Stress som årsag overses

Sammenhængen mellem smerter og stress bliver ikke altid opdaget. Man registrerer ofte kun smerten og kan let ende i en negativ spiral for at klare de daglige krav, så længe man kan. 

Det er tankevækkende, at forbruget af smertestillende medicin i Danmark har været stærkt stigende gennem de seneste år. Det gælder både for håndkøbsmedicin og stærke smertestillende midler.

Stress og smerter fodrer hinanden

Det øger ens stressniveau at have smerter, og det forværrer smerterne yderligere.

Det kan også være omvendt, hvor stress udløser smerter, som igen øger stressniveauet.

Under alle omstændigheder er det en ond cirkel, som skal brydes.

Behandling af stress og smerter

Det er vigtigt at opdage og behandle hele problemet. Ved at sætte ind med både smertebehandling og stressterapi giver man kroppen mulighed for at komme sig hurtigere og få et varigt resultat.

Desuden får man redskaber til at håndtere stress, så man forebygger tilbagefald.

Jeg tilbyder

En vurdering af, om dine smerter kan skyldes stress. Er det tilfældet, tilbyder jeg at behandle både smerterne og stresstilstanden og derved komme hele vejen rundt om problemet. Det er helt centralt, hvis ikke det blot skal være en ny lappeløsning.

Det er min erfaring, at det bedste og hurtigste resultat opnås, når jeg starter med at behandle smerterne. Så har man hurtigere overskud til at arbejde med sin stress og få indsigt i, hvordan man får brudt den onde cirkel og kommer videre med sit liv på en bedre måde.

                                                                    

 

 

Tilde Grafisk