Cannabis behandling 

 

I nogle tilfælde kan der være en grund til at vælge behandling med medicinsk cannabis.

Der er igangsat en forsøgsordning, hvor læger har mulighed for at udskrive recept på lovlige cannabisprodukter til bl.a. kroniske smertepatienter. Du kan finde oplysninger herom på lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

På klinikken kan du få foretaget en vurdering af, om det kan være en relevant behandling for dig. I så fald opstartes og justeres behandlingen, og effekten samt eventuelle bivirkninger vurderes løbende.

De medicinske cannabis produkter er relativt dyre, og som reglerne er nu, kan der ikke opnås generelt tilskud til kroniske smertetilstande. Man har dog besluttet, at der for visse produkter indføres tilskud fra 2019 med tilbagevirkende kraft i 2018. Sygesikringen Danmark giver tilskud afhængig af dit forsikringstrin.

 

 

 

 

Tilde Grafisk