Anmodning om attester

Jeg tilbyder at udfærdige speciallægeerklæringer samt diverse attester fx til brug for forsikringssager, erhvervsafklaring mm.

Dette gælder også for patienter, som ikke er i behandling her. Pågældende indkaldes i så fald til samtale og vurdering.

Anmodning samt relevante sagsakter bedes fremsendt.

Kontakt mig gerne på tlf. eller mail ved behov.

Tilde Grafisk