Kroniske smerter er mere end smerter

Kroniske smerter defineres som smerter i mere end seks måneder, og der er i mange tilfælde tale om en kompleks tilstand.

Ved kroniske smerter er der ofte sket ændringer i selve nervesytemet. Det medfører forstyrrelser i smertesignalerne, som bliver kraftigere og ofte spreder sig til andre dele af kroppen.

Hyppigt har man gennemgået diverse udredninger og behandlinger uden resultat eller endog fået flere smerter.

Mange smerteramte har desuden fået psykiske og sociale problemer og er endt i en ond cirkel, som skal brydes.

En specialistopgave for en smertelæge

På smerteklinikken foretager jeg en grundig vurdering af selve smertetilstanden. Men også af hvordan smerter samt psykiske og sociale problemer påvirker funktionsevne og livskvalitet.

Ud fra den samlede vurdering tilrettelægger jeg behandlingen, der således bliver individuelt tilpasset dig og dine behov.

Behandling kan gøre en væsentlig forskel

Målet er at lave en behandling, der kommer hele vejen rundt om problemerne. Derfor er det ofte en kombination af forskellige behandlingsformer.

Eksempler på behandlinger kan være, at jeg justerer din medicinske behandling, udfører akupunktur behandling eller giver dig en individuel kostvejledning i forhold til smerter.

Lær smertehåndtering

Det er meget centralt at forstå din smerte og lære at håndtere den. Jeg arbejder derfor med forskellige metoder, der giver dig redskaber til at bryde den onde cirkel.

Værktøjerne kan du bruge til at opnå en bedre livskvalitet samt et højere funktionsniveau, så du kan komme videre med dit liv. Læs mere om smertehåndtering her.

 

 

 

Tilde Grafisk